Hlavní strana
 Ochrana objektů, el. zařízení
 Provoz, bezpečnost, ochrana
 Výstavba budov a objektů
 Správa a údržba nemovitostí
 Energetika
 Kontakty
 Sponzorujeme

Provoz budov, bezpečnost práce, požární ochrana a další

  • Zpracování předepsané dokumentace a dodávky a montáže bezpečnostních informačních prvků
  • Provádění periodických školení zaměstnanců
  • Pravidelné revize silnoproudých rozvodů a zařízení
  • Provádění pravidelných kontrol elektrických přístrojů a zařízení
  • Zprostředkování styku klientů s PRE – kompletní vyřízení žádostí
  • Zajištění revizí plynových zařízení, tlakových nádob, zdvihacích zařízení atd...
  • Zajištění dodávek a kontrol hasících přístrojů
 
Copyright © 2010 APB Team s.r.o. All right reserved.